تیر ۱۵۱۳۹۰
 

 

 

 

 

ای که در باغ ولا منصب سقا داری

ماه طاهایی و در دیده ی ما جا داری

تو ابوالفضلی و ایثار برازنده ی توست

آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری

بوسه باران یداله شده آن بازوی تو

هم پسر خواندگی از حضرت زهرا داری

کمترین مزد وفاداریت این است ای دوست

که تو همپای حسین نقش به دلها داری

.

.

 

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>