تیر ۱۰۱۳۹۰
 

 

دلم امروز گواه است کسی می‌آید

حتم دارم خبری هست، گمانم باید

فال حافظ هم هر بار که می‌گیرم باز

«مژده ای دل که مسیحا نفسی…» می‌آید

ماه در دست به دنبال که این‌گونه زمین

مست، می‌گردد و یک لحظه نمی‌آساید؟!

باید از جاده بپرسم که چرا می‌رقصد

مست موسیقی گامی شده باشد شاید!

گله کم نیست ولی لب ز سخن خواهم بست

اگر آن چهره به لبخند لبی بگشاید

 

سیار

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>