خرداد ۱۵۱۳۹۰
 

محمد بن ولید میگوید: نزد امام هادی علیه السلام غذا می خوردم. بعد از غذا غلام من آمد تا سفره و باقیمانده غذا را بردارد.

امام فرمود: اگر در بیابان غذا خوردی آنچه اضافه می آید حتی اگر ران گوسفندی باشد، آنرا رها کن و اگر در خانه غذا خوردی هرچه اضافه آمد ، آن را بخور.

شنیدنیهای تاریخ- شمس الدین

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>