اردیبهشت ۲۱۱۳۹۰
 

علی(ع) فرمود:

منم بنده خدا و برادر رسول خداو منم بزرگتر تصدیق کننده پیامبر، هیچکس پس از من چنین سخن نگوید جز انکه دروغ باشد ، من هفت سال پیش از مردم نماز خواندم.

خصال شیخ صدوق

Share
  •  اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۰
  •  Posted by on اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۰
  •   Add comments

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>