فروردین ۲۰۱۳۹۰
 

     هنگامی که رسول الله صلّی الله علیه و اله و سلّم این مولود را در آغوش کشید و صورت به صورت او نهاد، یک مرتبه به جای خنده و خوشحالی گریه کرد. این منظره به شدت فاطمه زهرا علیهاسلام را نگران ساخت و هراسان علت گریه پدر را پرسید؟

حضرت فرمود: این دختر در آینده به مشکلات و مصائب دشواری گرفتار خواهد شد؛ آنگاه فرمود:

یا بَضعتی و قُره عینی اِنّ من بکی علیها و علی مَصائِبها یکون ثوابُه کثواب من بکی علی أخویها

ای پاره تنم! ای نور دیدهام! هر کس بر او و بر مصائب او گریه کند، پاداش و مزد او مانند ثواب کسی است که بر برادرش حسن و حسین گریه کند.

Share
  •  فروردین ۲۰, ۱۳۹۰
  •  Posted by on فروردین ۲۰, ۱۳۹۰
  •   Add comments

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>