فروردین ۲۷۱۳۹۰
 

فاطمه

    یک گل نصیبم از دو لب غنچه فام کن   

    یا  پاسخ   سلام    بگو   یا  سلام کن    

                                                            

   ای   آفتاب   خانه   حیدر   مکن  غروب   

    این سایه را تو بر سرمن مستدام کن   

                                                            

پیوسته نبض من به دو پلک توبسته است 

بر من  تمام   من   نگهی    را    تمام    کن 

                                                            

      تا آیدم صدای خدای علی به گوش     

      یک  بار با صدای  گرفته  صدام کن      

                                                            

  از سرو قدشکسته نخواهدکسی خرام 

  ای قامتت   قیامت   من  کم    قیام  کن 

                                                           

      در های خلد بر رخ من باز می کنی    

     از مهر همره دو لبت یک کلام    کن    

                                                           

    این کعبه بازویش حجرالاسودعلیست  

  زینب   بیا  و   با   حجرم    استلام   کن  

علی انسانی

Share
  •  فروردین ۲۷, ۱۳۹۰
  •  Posted by on فروردین ۲۷, ۱۳۹۰
  •   Add comments

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>