بهمن ۲۰۱۳۸۹
 

         ظهور یک فرد برگزیده و مصلح بزرگ جهانی ، در آخرین دوره های تاریک و بحرانی دنیا به منظور نجات بشریت از چنگال اهریمن ظلم و فساد و تامین عدالت عمومی و آزادی فردی و اجتماعی در سراسر گیتی موضوعی است که از دیر زمان پیروان ادیان آسمانی و ملل گیتی بدان ایمان داشته و در انتظار آن بوده اند .

۱-موعود جهانی در منابع زرتشتی

زرتشت معتقد بوده که پیوسته دو نیروی متضاد خیر و شر یا نور و ظلمت – یکی به نام اهورا مزدا یا یزدان منبع روشنایی و دانش وسیع و دیگری به نام اهریمن منشا جهل و تاریکی و فساد – دائماً درکشمکش و نزاع هستند تا زمانی که سوشیانس یعنی نجات دهنده ی دنیا ظهور کند و این  …

… درگیری ها سرانجام با شکست کامل اهریمن پایان یابد و ظلم و فساد و شر و بدی به کلی از جهان ریشه کن شود .

با این که طبق نوشته ی محققین تمام کتب زرتشتی دستخوش تغییر و تحریف شده است با این حال پیشگویی های زرتشت راجع به نجات دهنده دنیا در کتاب های زند و هومن یسن و جاماسب نامه و سایر منابع کنونی زرتشت با جزئی اختلاف که از تصرف بعدی ناشی شده است با اخبار اسلامی و آن چه شیعیان جهان درباره ی امام زمان نقل کرده و بدان ایمان دارند مطابقت کامل دارد. سوشیانس و انتظار آمدن وی از دیر زمان جزو عقاید زرتشتیان بوده و هست .

ابراهیم پور داوود که عمر خود را وقف شناخت و شناسایی عقاید زرتشتی نموده این معنی را به تفصیل در کتاب سوشیانس شرح داده است در کتابی که به همین نام زیر نظر پور داوود توسط جلیل دوستخواه تنظیم و ترجمه شده است سوشیانت به معنی رهاننده آمده و صریحاً نوشته است :

سوشیانت در هزاره ی سوم پس از زرتشت به جهان خواهد آمد و جهان را از آسیب و گزند اهریمن رهائی خواهد بخشید . 

 ۲-در سایر کتب ملحق به تورات 

قوم یهود مطابق اخبار کتب ملحق به تورات در انتظار کسی هستند که در روزگار بحرانی جهان خواهد آمد و تمام ادیان را یکی نموده ، قدرت ها را منکوب خواهد کرد و بر سراسر جهان مسلط خواهد شد . یهود چنین کسی را مسیح موعود می نامند و عقیده دارند که وی از نژاد اسرائیلی است و هنوز نیامده . در صورتی که اشتباه کرده اند و او همان مهدی آخر الزمان است البته با این تفاوت که او از نژاد ابراهیم خلیل جد یعقوب یعنی اسرائیل است .

۳-در عقیده ی نصرانی ها :

نصارا عقیده به رجعت و آمدن مجدد پسر انسان دارند بنابراین به گفته ی مستر هاکس آمریکائی درسی موضع انجیل ها منظور از پسر انسان عیسی است که به عقیده ی مسلمانان پس از ظهور امام زمان و مهدی موعود از آسمان فرود می آید و در اصلاح جهان به مهدی موعود کمک می کند این همان موضوع مبهمی است که تفسیر کنندگان انجیل را دچار تحیر نموده و نتوانسته اند بفهمند پسر انسان که عیسی می گوید می آید ، و خود او نیست چه کسی است .

ادامه دارد

سلوک مهدوی و خورشید مغرب : حیدری کاشانی 

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>