بهمن ۰۲۱۳۸۹
 

جای باران است وقتی نیستی

فصل طوفان است وقتی نیستی

این فضای چاردیواری سرد

کنج زندان است وقتی نیستی

چشم آغاز تمام قصه‌ها

خیس پایان است وقتی نیستی

هیچکس در چشم این آئینه نیست

قحط انسان است وقتی نیستی

زیر پرچم‌های شیطان هرکسی

یک مسلمان است وقتی نیستی…

بختیاری

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>