دی ۰۴۱۳۸۹
 

امام عصر

چه روزها که یک به یک غروب شد، نیامدی

چه بغضها که در گلو رسوب شد ،  نیامدی 

خلیل آتشین سخن، تبر به دوش بت شکن

خدای ما دوباره سنگ و  چوب شد ،  نیامدی

برای ما که خسته ایم و دل شکسته ایم ، نه

برای عده ای ولی ، چه خوب شد ،  نیامدی 

تمام طول هفته را به انتظار جمعه ام

دوباره صبح ، ظهر ، نه غروب شد ،  نیامدی

شعر : مهدی جهاندار

عکس : احمد دهقانی

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>