آذر ۱۵۱۳۸۹
 

       امام صادق (ع ) فرمود: پدرم از پدرش امام سجاد (ع ) نقل کرد که فرمود: اى فرزندم متوجه باش که با پنج شخص ، همنشینى نکنى و با آنها گفتگو و رفاقت در راهى ننمائى ، پرسیدم پدر جان آنها کیانند؟

فرمود:

۱- زنهار که با دروغگو همنشین مشو، زیرا او مثل سرابى است که دور را نزدیک و…

نزدیک را در نظرت دور، جلوه مى دهد.

۲-برحذر باش که با فاسق و گنهکار همنشین شوى ، زیرا او تو را به یک لقمه یا کمتر مى فروشد.

۳-و بپرهیز از همنشینى با بخیل ، زیرا او مال خود را در سخت ترین نیازهایت از تو دریغ دارد.

۴-و حتماً با احمق (کم عقل ) همنشین مباش ، زیرا او مى خواهد به تو سود رساند، ولى (بر اثر حماقت ) به تو زیان مى رساند.

۵-و مبادا با آن کس که قطع رحم  کند، رفاقت کنى که من او را در سه مورد از قرآن ، ملعون یافتم .

الف : در سوره محمد آیه ۲۲ و ۲۳ مى خوانیم :

فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فى الارض و تقطعوا ارحامکم – اولئک الذین لعنهم اللّه فاصمهم واعمى ابصارهم .

اما اگر روى گردان شوید آیا جز این انتظار مى رود که در زمین فساد کنید و قطع رحم نمائید – آنها کسانى هستند که خداوند آنها را از رحمتشان دور ساخته ، پس گوشهایشان را کر و چشمهایشان را کور ساخته است .

ب : در سوره رعد آیه ۲۵ مى خوانیم :

والذین ینقضون عهداللّه من بعد میثاقه و یقطعون ما امراللّه به ان یوصل و یفسدون فى الارض اولئک لهم اللعنه ولهم سوء الدار.

و آنها که عهد الهى را پس از محکم کردن مى شکنند و پیوندهائى را که خداوند به آن امر کرده است ، قطع مى کنند و در روى زمین فساد مى نمایند براى آنها لعنت ، و بدى مجازات در سراى آخرت است.

ج : و در سوره بقره (آیه ۲۷) مى خوانیم :

الذین ینقضون عهداللّه من بعد میثاقه و یقطعون ما امراللّه به ان یوصل و یفسدون فى الارض اولئک هم الخاسرون .

فاسقان آنها هستند که پیمان خدا را پس از آنکه محکم ساختند مى شکنند و پیوندهائى را که خدا دستور داده برقرار سازند، قطع مى نمایند و در جهان ، فساد مى کنند، اینها زیانکارانند.

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>