آذر ۱۸۱۳۸۹
 

شعری هم وزن با شعر معروف محتشم در رثای اباعبدالله الحسین

باز این چه آتش است که بر جان عالم است؟

باز این چه شعله غم و اندوه ماتم است؟

باز این حدیث حادثه جانگذار چیست؟

باز این چه قصه‎ایست که با غصه توام است؟

این آه جانگزاست که در ملک دل بپاست‏

یا لشکر عزاست که در کشور غم است

آفاق پر ز شعله برق و خروش رعد

یا ناله پیاپى و آه دمادم است؟

چون چشمه چشم مادر گیتى ز طفل اشک‏

روى جهان چو موى پدر کشته در هم است

زین قصه سر به چاک گریبان کروبیان‏

در زیر بار غصه قد قدسیان خم است

‏گلزار دهر گشته خزان از سموم قهر

گویا ربیع ماتم و ماه محرم است

‏ماه تجلى مه خوبان بود به عشق

روز بروز جذبه جانباز عالم است

مشکوه نور و کوکب درى نشأتین

مصباح سالکان طریق وفا حسین‏

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>