مهر ۲۹۱۳۸۹
 

خ

      یحیی بن زکریّا (ع) ابلیس را به صورت اصلی وی دید و به او گفت: ای ابلیس به من خبر بده محبوب ترین و مبغوض ترین مردم در نظرت کیست؟

 گفت: محبوب ترین مردم در نزد من مؤمن بخیل است و مبغوض ترین مردم در نزد من فاسق بخشنده است .

یحیی از شیطان پرسید چرا؟

گفت: برای این که بخل بخیل برای من کافی است ولی می ترسم که خدا به فاسق بخشنده بر اثر بخشندگی اش توجّه کند و او را ببخشاید، آن گاه روی برگرداند در حالی که می گفت:

اگر تو یحیی نبودی به تو خبر نمی دادم.

 

محجه البیضاء

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>