مهر ۰۲۱۳۸۹
 

1

شاید این نکته توجه دوستان را به خود جلب کرده باشد که در آیه ۷۰  سوره بقره: قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ماهی ان البقر… کلمه بقر بدون تاء تانیث آخرش (ه) آمده است با اینکه در آیات قبل و بعدش همان بقره آمده است .

علامه طباطبایی در بیان علت آن ….

می فرماید : اگر کلمه البقره بدون تاء آخر بیاید به معنی جنس گاو است ، اما البقره که در این آیه نیامده به معنی گاو خاصی است که قبلا از آن نامبرده شده است.

نتیجه آنکه ، این یهودیان بسیار بی ادب بودند و خواستند با ایرادات مختلف از زیر بار قبول معجزه موسی علیه السلام بیرون بروند و چون ممکن نشد و همه راه ها را بر خود بسته دیدند ، گفتند : اگر با زدن بدن انسان کشته شده به گاو ، فرد کشته شده ، زنده میشود از قدرت گاو است و نه معجزه موسی.

لذا کلمه البقر را به کار بردند یعنی جنس گاوی که این قدرت را دارد که کشته شده را زنده کند ، بر ما مشتبه شده است.

به بیان دیگر گفتند : همه گاو ها توان زنده کردن را ندارند، و این توان و خاصیت منحصر به یک گاو خاص است که تو هنوز آن را برای ما معین نکرده ای. `

پس قدرت را از آن گاو می دانستند نه خدا.و گرنه با ذبح هر گاوی می توانستند امر خدا را اطاعت کنند.

جامعه القران الکریم

Share

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>