شهریور ۰۵۱۳۸۹
 

مهدی

عصر یک جمعه‌ی دلگیر،

دلم گفت بگویم بنویسم که چرا عشق به سامان نرسیده است؟

 چرا آب به گلدان نرسیده است؟

چرا لحظهء باران نرسیده است؟

 و هر کس که در این خشکی دوران به لبش جان نرسیده است، به ایمان نرسیده است و غم عشق به پایان نرسیده است.

 بگو حافظ دلخسته زشیراز بیاید بنویسد که هنوزم که هنوز است، چرا یوسف گمگشته به کنعان نرسیده است؟

چرا کلبه‌ی احزان به گلستان نرسیده است؟ 

دل عشق ترک خورد، گل زخم نمک خورد، زمین مرد،

 زمان بر سر دوشش غم و اندوه به انبوه فقط برد، فقط برد، زمین مرد، زمین مرد،

خداوند گواه است، دلم چشم براه است، و در حسرت یک پلک نگاه است،

 ولی حیف نصیبم…

ولی حیف نصیبم فقط آه است و همین آه،

 خدایا برسد کاش به جایی، برسد کاش صدایم به صدایی… 

 عصر این جمعه دلگیر وجود تو کنار دل هر بیدل آشفته شود حس،

 تو کجایی گل نرگس؟

به خدا آه نفس های غریب تو که آغشته به حزنی است زجنس غم و ماتم،

زده آتش به دل عالم و آدم مگر این روز و شب رنگ شفق یافته در سوگ کدامین غم عظمی به تنت رخت عزا کرده ای؟

ای عشق مجسم!

 که به جای نم شبنم بچکد خون جگر دم به دم از عمق نگاهت.

نکند باز شده ماه محرم که چنین می زند آتش به دل فاطمه آهت به فدای نخ آن شال سیاهت به فدای رخت ای ماه!

بیا صاحب این بیرق و این پرچم و این مجلس و این روضه و  این بزم توئی ،

آجرک الله!

عزیز دو جهان یوسف در چاه ،

دلم سوخته از آه نفس های غریبت

 دل من بال کبوتر شده خاکستر پرپرشده،

 همراه نسیم سحری روی پر فطرس معراج

 نفس گشته هوایی و سپس رفته به اقلیم رهایی،

 به همان  صحن و سرایی که شما زائر آنی

و خلاصه شود آیا که مرا نیز به همراه خودت زیر رکابت  ببری

تا بشوم کرب و بلایی،

به خدا در هوس دیدن شش گوشه دلم تاب ندارد ،

نگهم خواب ندارد،

 قلمم گوشه دفتر غزل ناب ندارد،

 شب من روزن مهتاب ندارد،

همه گویند به انگشت اشاره مگر این عاشق بیچارهء دلدادهء دلسوخته ارباب ندارد…

تو کجایی؟

تو کجایی شده ام باز هوایی،

شده ام باز هوایی……..

Share

  One Response to “جمعه ای دیگر ۲: حدیث دلتنگی”

  1.  

    salam

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>