مرداد ۳۰۱۳۸۹
 

برخی قرآن پژوهان در سال های اخیر کشفیاتی درباره نظم عددی آیات قرآن و مناسبات آماری میان بعضی از واژه‌های این کتاب کرده‌اند که بسیار جالب توجه می‌باشد. تعدادی از انها به شرح ذیل می باشد:

۱- کلمه «شهر» به معنای ماه دقیقاً ۱۲ مرتبه در قرآن به کار رفته است.(به صورت مفرد: الشهر ۶ بار، شهر ۴ بار، شهراً ۲ بار.)

۲–  واژه «یوم» (به معنای روز در زبان عربی) به تعداد ۳۶۵ در قرآن تکرار شده است.(کلمات: یوم، بیوم، لیوم، یوماً، الیوم، فالیوم، بالیوم  :بدون در نظر گرفتن مشتقات یوم)

۳- کلمه (سجد) به معنای سجده کرد و مشتقات آن (در زمان ماضی، مضارع و امر) ۳۴ بار تکرار شده است که این عدد برابر است با تعداد سجده‌های واجب روزانه

۴ – نام مبارک پیامبر اسلام (محمد و احمد) …

مجموعاً ۵ بار در قرآن امده است (۴ بار محمد و ۱ بار احمد) و کلمه صلوات که به معنای درود است و بیشتر برای درود فرستادن بر پیامبر و خاندان پیامبر (ص) استفاده می‌شود نیز ۵ بار در قرآن تکرار شده است.

۵ – تعداد کلمات فرشته (ملائکه) و شیطان به طور مساوی ۶۸ می‌باشدو اگر مشتقات دو کلمه را هم اضافه کنیم باز هر دو رقم مساوی ۸۸ می‌شود.

۶ – دو کلمه دنیا و آخرت هریک دقیقاً ۱۱۵ بار در قرآن آمده است.

۷ – دو کلمه «عقل» و «نور» هر کدام به تساوی ۴۹ بار تکرار شده است .

۸ –  «شکر» و «مصیبت» هر کدام ۷۵ بار  آمده است. 

۱۰ – لسان  و موعظه  هرکدام ۲۵ بار آمده است.

۱۱ – محمد و شریعت هر کدام ۴ بار تکرار شده است.

۱۲ – مشتقات کلمات فساد  و نفع به تساوی ۵۰ می‌باشد. 

۱۳ – انفاق و رضایت هر دو ۷۳ بار تکرار شده اند. 

۱۴ – سحر(جادو)و فتنه هرکدام ۶۰ مرتبه تکرار شده اند. 

۱۵ – زکات و برکت هرکدام ۳۲ بار تکرار شده اند .

۱۶ – مشتقات کلمات صبر  وشدائد (سختتی‌ها) هرکدام ۱۱۴ بار (مساوی تعداد سوره‌های قرآن)تکرار شده اند.

۱۷ – کلمات مرده (موتی) و گمراه (اسم فاعل مفرد و جمع کلمه ضال) هر دو ۱۷ بار به کار رفته است.

۱۸- کلمات زن و مرد هرکدام به طور مساوی ۲۴ بار در قرآن آمده است.

جامعه القران الکریم

Share

  One Response to “چند معادله ریاضی جالب از قران”

  1.  

    دوست عزیز اینا که شما نوشتی معادله نیست !!!!
    اینا اعجاز عددی قرآنه !!! :)

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>